Partneri

Dobrý deň,
dovoľte nám, aby sme Vás v mene organizátorov informovali o príprave konferencie s názvom XXV. Košické sexuologické dni.
Srdečne Vás na toto odborné podujatie pozývame! Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o podporu uvedenej konferencie. 

Ponúkame možnosť spolupráce formou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, ktoré obsahujú viacero možností ako Vašu spoločnosť prezentovať.

  • prezentačný stánok spoločnosti
  • aktívna účasť na konferencii
  • inzercia v programe
  • uverejnenie loga medzi partnermi na webe, aj počas konferencie

Prezentačný stánok
Veľkosť plochy je určená výškou partnerstva.

Aktívna účasť na konferencii
firemné sympozium – dohodou
prednáška v bloku – dohodou

Inzercia v bulletine
Pripravovaný formát bulletinu je A5 na výšku.
Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať v tlačovom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu: kamenicka@agenturakami.sk , najneskôr do 15.8. 2022. Inzercie dodané po tomto termíne nebudú súčasťou tlačenej verzie bulletinu.

Logá partnerov
Logá všetkých partnerov podujatia budú prezentované na web stránke konferencie, aj počas konania konferencie, logo je potrebné dodať v tlačovej kvalite. Ak máte o účasť na konferencii záujem, kontaktujte prosím organizátorov – Agentúru KAMI – poverenú organizáciou:
Štefánia Kamenická, e-mail: kamenicka@agenturakami.sk, tel. 0905 / 530 158
Radi si s Vami dohodneme podmienky spolupráce.

Ešte raz ďakujeme za pomoc. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S pozdravom
organizátori konferencie