Termín prihlásenia aktívnej účasti: do 20. 8. 2018

Termín zasielania abstraktov: do 20. 8. 2018

Abstrakty prosíme zasielať v rozsahu max. 1 štandardnej strany, typom písma Arial 12
E-mailom: kami@agenturakami.sk

Registrácia:

On-line: formulárom 
E-mailom: kami@agenturakami.sk 

 REGISTRAČNÝ POPLATOK do 20. 8. 2018 od 21. 8. 2018 a na mieste
Členovia SSS 79 € 89 €
Nečlenovia SSS 89 € 99 €
Zdravotné sestry 35 € 45 €
Študenti 20 € 20 €
Sprevádzajúce osoby 50 € 65 €

V cene registrácie je zahrnutý konferenčný balíček a občerstvenie.
Prvý autor hradí registračný poplatok v plnej výške.
Možnosť dokúpenia večere 27. 9. 2018 á 15 € / os. (neformálne stretnutie účastníkov konferencie).

Prvý autor hradí registračný poplatok v plnej výške.
V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1019 9527
SWIFT: OTPVSKBX

Poznámka:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
  • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registrácia možná už len na mieste.
  Štvrtok 27. 9. 2018         18.00 – 20.00 hod.  
Piatok   28. 9. 2018         07.30 – 18.30 hod.
    Sobota  29. 9. 2018         08.00 – 12.00 hod.