PIATOK 28. 9. 2018

08.30 – 08.40 Otvorenie konferencie
Igor Bartl, predseda Slovenskej sexuologickej spoločnosti
Danica Caisová, Martin Hrivňák – koordinátori konferencie

08.40 – 08.50 Informácia o voľbách do výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti
Katarína Jandová, Barbora Vašečková, Pavol Lepieš

Blok I. Prednášky pozvaných hostí

Predsedníctvo: Igor Bartl, Martin Hrivňák

08.50 – 09.15 Sexuální identity
Peter Weiss

09.15 – 09.40 HIV, HPV a sex
Pavol Jarčuška

09.40 – 10.00 Prestávka

Blok II. Mužské sexuálne zdravie

Predsedníctvo: Dana Šedivá, Robert Máthé

10.00 – 10.20 Markery mužského zdravia a sexuologické aspekty regulačných účinkov vitamínu D na androgénne a gonadálne funkcie
Igor Bartl

10.20 – 10.40 Fenomén falusu
Dana Šedivá

10.40 – 11.00 Sexualita muža na jeho životnej ceste
Robert Máthé, Jana Štefániková

11.00 – 11.20 Fenomén „Bad Boy“ a sexualita
Katarína Jandová

11.20 – 11.40 Mužská sexualita dneška v perspektivě sexuality mužských masek Commedia dell Arte
Tomáš Hájek

11.40 – 12.00 Kolagenáza Clostridium histolyticum – inovatívna liečba plastickej indurácie penisu
Martin Hrivňák

12.00 – 12.30 Diskusia

12.30 – 14.00 Obed

Blok III. Pokroky mužskej reprodukčnej medicíny

Predsedníctvo: Martin Hrivňák, Ivan Kubiš

14.00 – 14.20 Súčasné možnosti liečby idiopatickej infertility u muža
Martin Hrivňák

14.20 – 14.40 Príspevok mitochondriálnej medicíny v liečbe porúch mužskej plodnosti
Pavol Lepieš, Jozef Dúbravický, Štefan Szeiff, Miroslava Brejová

14.40 – 15.00 Andrologická a genetická diagnostika mužskej plodnosti – praktické aspekty
Iveta Černáková, Robert Petrovič, Mária Fischerová

15.00 – 15.20 Naše praktické skúsenosti s farmakogenetickým prístupom k diagnostike a hormonálnej liečbe idiopatickej mužskej neplodnosti
Iveta Černáková, Robert Petrovič, Mária Fischerová, Jozef Dúbravický, Roman Sokol, Marek Drábek, Ľuboslava Petrová, Lenka Rybánska Reismullerová, Jozef Války, Igor Bartl

15.20 – 15.40 Prevencia infertility muža – otázka dospelých?
Igor Bartl

15.40 – 16.00 Diskusia

16.00 – 16.15 Prestávka

Blok IV. Workshop

16.15 – 17.15 Deviácie a liečba
Danica Caisová, Vladimír Korpáš

17.15 – 17. 25 Prestávka

Blok V. Rodový nesúlad a vzdelávanie v sexuológii

Predsedníctvo: Katarína Jandová, Barbora Vašečková

17.25 – 17.45 Porucha pohlavnej identity – diagnóza v dynamike zmien
Barbora Vašečková, Danica Caisová, Oľga Jamborová

17.45 – 18.05 Transsexualizmus
Michal Chovanec

18.05 – 18.25 Vzdelávanie v sexuológii v podmienkach Európy
Jana Štefániková

18.25 – 18.50 Diskusia

20.00 Spoločenský večer

SOBOTA 29. 9. 2018

Blok VI. Sexuálne minority, parafílie

Predsedníctvo: Danica Caisová, Robert Máthé

09.15 – 09.35 BDSM sexuálny život
Lenka Demková

09.35 – 10.00 BDSM Není porucha: ICD-11 a data osob s touto preferencií v ČR
Eva Jozífková

10.00 – 10.20 Kazuistika nebezpečného mladistvého sadistu
Milan Duzbaba

10.20 – 10.40 Náhľadová terapia sexuálnych deviantov v podmienkach sexuologickej ambulancie
Želmíra Herrová

10.40 – 11.00 Skúsenosť zo stáže v Kanade na Sexual Behaviours Clinic, Forensic Treatmen Unit
Mária Borzová

11. 00 – 11. 30 Diskusia

11. 30 Ukončenie konferencie
Danica Caisová, Martin Hrivňák